©Timo Ahjos
Kopioitu vuoden 1977 almanakasta 22.6.2021
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Aktuaarien vastuualuekuvaus Kansa-yhtiöissä 1975-1979

 1. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen
  1. Aktuaari vastaa siitä, että yhtiöllä on vakuutusliikettään varten tarkoituksenmukaiset laskuperusteet.

  2. Aktuaari osallistuu suunnittelu- ja laskentatyöhön vakuutusteknillisenä asiantuntijana ja systeemien yhtenä hyväksikäyttäjänä. Lisäksi hän valvoo, että yhtiölle vahvistettuja laskuperusteita noudatetaan.

  3. Aktuaari vastaa, elllei erityistapauksissa ole toisin sovittu, yhtiön vakuutusliikettä koskevista tilastoista ja vakuutusteknillisistä laskelmista.

 2. Toimitusjohtajalle alistettuina asiantuntijoina aktuaareille kuuluvat lisäksi seuraavat tehtävät:
  1. Yhtiön strategiaan liittyvät laskumenetelmät ja niiden kehittäminen.

  2. Tilastointijärjestelmien kehittäminen ja valvonta.

  3. Jälleenvakuutusstrategiaan ja -teoriaan liittyvät laskelmat.

  4. Investointiteknilliset laskelmat ja niiden laskentamenetelmien kehittäminen.

  5. Osallistuminen Kansa-yhtiöiden tuotekehitystoimintaan.

  6. Yleisen vakuutusmatemaattisen kehityksen seuraaminen ja impulssien antaminen Kansa-yhtiöiden kehittämiseksi.

  7. Muun organisaation avustaminen konsulttivastuisesti omaan tehtäväalueeseen liittyvissä asioissa, toimeksiantoperiaatteella ja toimitusjohtajan luvalla.

  8. Vastuu myönteisen yrityskuvan säilyttämisestä ja kehittämisestä erityisesti aktuaaritoimen osalta.

Alkuperäisessä vuoden 1975 versiossa oli kohtana 2.6 "ATK:n hyväksikäytön koordinointi". Se poistettiin vuoden 1976 versiosta ja luetteloon lisättiin yllä oleva kohta 2.8, jota ei ollut vuoden 1975 versiossa.

Ilmeisesti kohdan 2.7 täsmennyksenä olen kirjannut seuraavan:

Vastuu yhteistoiminnasta, sisältäen aktuaarien palvelusten hyväksikäytön, nimenomaan:
Boström: - investointilaskennassa
Pääsukene: - verotus- ja kannattavuuslaskennassa
Lahdenmäki: - tuotekehittelyasioissa, - tilinpäätösasioissa, - tilastoinnissa
Karjalainen: - tilastoinnissa, - kannattavuuden seuraamisessa
Osasto- ja jaostopäälliköt yleensä:

© Copyright: Timo Ahjos 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.