©Timo Ahjos
Kirjoitettu puhtaaksi 27.6.2021 vuonna 1975 laaditusta käsikirjoituksesta
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Eräitä ajatuksia

En vieläkään oikein käsitä, miksi aktuaarit ovat kustannuslaskennassa erillään omasta vakuutuskannastaan ja siten myös aiheuttamistaan tuotoista ja menonvähennyksistä. Näin eristettyinä aktuaarit ovat

On outoa resurssien allokointia esim. se, että samanaikaisesti kun toisaalla laaditaan ja monistetaan lähes tarpeettomia pöytäkirjoja lähes joutavista palavereista, toisaalla joudutaan käymään kauppaa siitä, ottaisiko joku hyväntahtoisesti esim. tilinpäätöslaskelmia puhtaaksikirjoittaakseen.

Eikö olisi parempi, että aktuaarit tekisivät toimitusjohtajan organisaation töitä kannanhoidon kustannuspaikalla kuin että he tekevät kannanhoitoon liittyviä töitä toimitusjohtajan kustannuspaikalla, jonka kulut ovat kaikkien silmätikkuna. Tästä huolimatta konsernitason projekteissa ja mahdollisesti toimitusjohtajan apuna toimiminen voisi olla aktuaarien normaalia työtä aivan samoin kuin toiset palvelevat asiakkaita. Voisi ajatella niinkin, että se "vero", jota esim. "Nurmisen lääni" joutuu maksamaan toimitusjohtajan profitcenterille, suoritettaisiin osaksi "varustamalla mies sotaan" eli aktuaari toimitusjohtajan käyttöön.

Muutaman Nurmisen organisaation toimihenkilön tehtäväkuvaukseen voisi nimenomaisena kohtana kuulua "aktuaarilta saadut erityistehtävät". Töiden teettäminen tapahtuisi tietysti Nurmisen ja ao. osasto/jaostopäällikön kautta. Tällaiset pysyvät delegointikanavat tekisivät mahdolliseksi sen, että kunkin ihmisen tehtäväalueesta tulee mielekäs kokonaisuus eikä kenenkään tarvitse tuntea olevansa "apulainen", jolla teetetään milloin mitäkin. Mielestäni tällainen maininta saisi olla yhdellä apulaismatemaatikkotyyppisellä ja yhdellä sihteerityyppisellä henkilöllä sekä yhdellä ohjelmoijalla. Kaiken kaikkiaan ei ainakaan aluksi olisi kysymys mistään suurista työmääristä.

Edellä sanottu ei merkitsisi muutosta organisaatiorakenteeseen eikä vastuualuekuvauksiin vaan ainoastaan sisäiseen kustannuslaskentaan (ja miksei liikekirjanpitoonkin, koska kukin yhtiö kuitenkin maksaa oman aktuaarinsa kulut).

© Copyright: Timo Ahjos 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.