©Timo Ahjos
Laadittu 9.7.2021
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Liikekulujen hallinta yksikkökustannuslaskennan avulla

Vuonna 1976 Kansa-yhtiöiden johto oli huolestunut siitä, että liikekulut ovat liian suuret. Käynnistettiin ns. liikekuluprojekti, johon liittyvänä erityistehtävänä minua pyydettiin selvittämään, millä tasolla vakuutusyhtiön liikekulut voisivat ideaalitapauksessa olla. Johtoryhmä ajatteli, että voisin eri osastojen ja kilpailijoiden toimintaa analysoimalla saada suorastaan numeeriset arvot selville. Aikaa annettiin yksi kuukausi.

Omaksuin esitettyyn problematiikkaan hiukan toisenlaisen lähestymistavan, jonka esittelen tässä jäljempänä. Erkki Pesonen innostui siitä ja ehdotti esittämäni kustannuslaskennan välitöntä käynnistämistä. Arvo Palo ei varsinaisesti vastustanut, mutta hän esitti, että ennen toimeenpanoa odotettaisiin, mitä juuri silloin haussa ollut yrityssuunnittelija suosittelee tehtäväksi. Lopputuloksena oli se, että johtoryhmä antoi minulle pyytämäni yhden viikon lisäajan eräänlaisen koekieroksen läpiviemiseksi haastattelutasolla. Aloitin haastattelemalla kahta osastopäällikköä, jotka eivät vaivautuneet analysoimaan asioita toivomallani tavalla. Tulin siihen tulokseen, että hanke ei ole läpivietävissä ilman hallintojohtajan tukea, ja asia jäi silleen.

Vuotta myöhemmin, elokuussa 1977, uudelleenlämmitin asiaa tekemällä siitä oheisen suppean aloitteen, mutta sitä ei tietääkseni koskaan käsitelty millään tavalla.

Kun vuonna 1986 Matti Packalén oli tullut Pesosen jälkeen Kansan konsernijohtajaksi ja tuonut mukanaan apulaisjohtajaksi Jaakko Niemisen, lähetin heille tätä koskevan aloitteen, jonka saatekirjeen lopetin näin: "Koska konserni näyttää jälleen olevan liikekulujen suhteen yhtä avuton kuin silloinkin, jätän harkittavaksi, olisiko tällaisesta yksikkökustannuslaskennasta apua. Jos ehdotus järkisyin todetaan epäsopivaksi, niin se saa jäädä omaan arvoonsa. Minua on vain jäänyt vaivaamaan se, että kenties asiaa ei ole Erkki Pesosen alkuinnostuksen jälkeen harkittu riittävän vakavasti." En saanut kummaltakaan mitään palautetta.

Ehdottamani menetelmän dokumentaatio

© Copyright: Timo Ahjos 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.