©Timo Ahjos
Laadittu 24.2.2022
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Toimintani Kansan osakkuusyhtiöissä (3/4)

Peruspankki Oy

Peruspankki oli yksi työväenliikkeen pankeista, joita olivat myös Osuuspankki Yhteistuki (OPY) ja Suomen Työväen Säästöpankki (STS). Peruspankki oli läheisessä yhteistyössä STS:n kanssa, joskin OPY:kin tuli siihen lopulta osakkaaksi. STS:n ja OPY:n erillisyys perustui alun perin ammattiyhdistysliikkeen jakautumiseen SAJ:n ja SAK:n kesken. Peruspankki oli liikepankki ja yksi Suomen kahdeksasta valuuttapankista. Sillä oli sellaisia oikeuksia, joita STS:llä ei säästöpankkina ollut. Säästöpankilla piti olla ns. kassavarantopankki, jollaisena se käytti Peruspankkia. Samoin STS käytti Peruspankkia ulkomaisten maksujen välittäjänä.

Kansa-yhtiöillä oli Peruspankissa 12% omistusosuus ja johtokuntapaikka, joka kuului toimitusjohtaja Pesoselle hänen asemansa puolesta. Minut valittiin 28.3.1980 alkaen johtokunnan varajäseneksi. Olin Pesosen henkilökohtainen varamies ja kävin kokouksissa aina silloin, kun Pesonen oli matkoilla tai muuten estynyt. Keskimäärin olin läsnä suunnilleen joka toisessa kokouksessa. Johtokunnan kokousten lisäksi sain kutsun ja osallistuin hallintoneuvoston kokouksiin ja yhtiökokouksiin sekä niiden yhteydessä tarjotuille illallisille.

Kaikki muut johtokunnan jäsenet olivat SAK-laisten ammattiliittojen johtohenkilöitä. STS:llä ei ollut virallista edustajaa johtokunnassa, mutta kokouksissa oli aina läsnä eräs STS:n johtaja. Tietääkseni hänen läsnäoloaan ei edes merkitty pöytäkirjaan. Häntä sanottiin leikillisesti "äänettömäksi yhtiömieheksi", vaikka hän puhui paljon ja kovalla äänellä. Hänen vastuullaan oli STS:ssä henkilöstö ja tietojärjestelmät, joten hän oli johtokunnan jäsenistä ainoa pankkialan käytäntöjen hyvä asiantuntija. Joissakin kokouksissa STS:n pääjohtaja Ulf Sundqvist kävi kertomassa ajankohtaisista asioista. Johtokunnan kokouksissa en joutunut ottamaan kantaa mihinkään vaikeisiin päätöksiin. Kaikki päätösesitykset olivat hyvin valmisteltuja ja perusteltuja.

Pesosen kanssa pohdimme, olisiko mielekästä rakentaa Kansan finanssitoimintaa jollakin tavalla Peruspankin varaan. Päädyimme kuitenkin siihen, että Peruspankissa ei ollut mitään tavoittelemisen arvoista.

Kun Suomen Työväen Säästöpankki (STS) muuttui säästöpankista "STS-Pankki Oy" -nimiseksi liikepankiksi, Peruspankki sulautettiin siihen touko-kesäkuussa 1990.

Peruspankin vuoden 1983 vuosikertomuksesta skannattua:

Helsingin Sanomat 6.10.1984:

Paluu edelliselle sivulle

© Copyright: Timo Ahjos 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.