©Timo Ahjos
Laadittu 08.03.2023
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Elämää eläkeputkessa


vastaanottaja: Pentti A., Tuula P-K, Heikki I.
päiväys: 08.03.2023 13.08
lähettänyt: Timo Ahjos

Hei taas!

Te kun ette koskaan päässeet eläkeputkeen, kerron tässä, minkälaista siellä oli:

Kun määräaikainen projektipäällikön virkani päättyi vuoden 2003 lopussa, en hakenut mitään uutta työpaikkaa. Sen sijaan menin vuoden 2004 ensimmäisenä arkipäivänä työvoimatoimistoon ja ilmoittauduin siellä työttömäksi työnhakijaksi. Sain sieltä haastattelun jälkeen sinisen kortin, johon oli merkitty päivämäärä, milloin minun pitää ilmoittautua siellä seuraavan kerran.

Koska olin työttömyyskassan jäsen, minulla oli oikeus ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan, jota piti anoa työttömyyskassalta. Työttömyyspäivärahassa oli muistaakseni vain yhden viikon karenssi, mutta kesti varmaankin 1,5 - 2 kuukautta ennen kuin ensimmäinen maksu oli tilillä, joten parin kuukauden elämiseen riittävät säästöt olivat tarpeen. Hakemukseen tarvittiin liitteeksi mm. työnantajan palkkatodistus, jonka senkin saaminen voi kestää aikansa.

Työvoimatoimistossa piti sitten käydä aina siihen siniseen korttiin merkittynä päivänä. Aluksi seuraava käynti merkittiin kuukauden päähän, myöhemmin harvemmin, ehkä 3 kk päähän. Siihen aikaan työttömällä ei ollut - kuten nykyisin - velvollisuutta hakea työtä, mutta menetti määräajaksi oikeuden työttömyyspäivärahaan, jos ei hakenut työvoimatoimiston ehdottamaa työpaikkaa. Minulle ei missään vaiheessa ehdotettu yhtään työpaikkaa. Silloin ajateltiin, että 55-vuotiasta työtöntä ei kukaan kuitenkaan palkkaa. Silloisenkin lain mukaan työvoimaneuvojan olisi pitänyt laatia minulle työnhakusuunnitelma yhdessä minun kanssa, mutta sellaista ei koskaan laadittu eikä siitä edes puhuttu. - Jos minulle olisi ehdotettu esim. vahtimestarin paikkaa jossakin pankissa tai virastossa, olisin hakenut sitä mielelläni. Työskentelin Yhdyspankissa vahtimestarin sijaisena kesälomilla 1963 ja 1964. Tykkäsin olla siinä roolissa.

Työttömyyskassalle piti palauttaa joka kuukausi täytettynä heidän lähettämä lomake. Siinä oli taulukko, jossa oli pieni ruutu jokaista päivää kohden. Siihen piti kirjoittaa joko "Työtön" tai "Työssä". Ensimmäisellä kerralla kirjoitin "Työtön" vain ylimmällä rivillä oleviin ruutuihin ja laitoin niiden alapuolella oleviin ruutuihin yhtäläisyysmerkit. Seuraavan kuukauden lomakkeen yhteydessä oli kirje, jossa pyydettiin: "Olkaa hyvä, älkää käyttäkö yhtäläisyysmerkkejä". Päivärahan saamisen ehtoihin kuului, että on jokaisena arkipäivänä "työmarkkinoiden käytettävissä". Ulkomailla sai olla enintään 1 viikon vuodessa, jos ilmoitti matkan tarkat päivät työvoimatoimistolle etukäteen. Ideana oli, että voi hakea myös ulkomailla olevaa työpaikkaa. Päiväraha oli siis nimensä mukaisesti päiväkohtainen eikä tullut automaattisesti kuukauden jokaiselta arkipäivältä.

Työttömyyspäivärahaa maksettiin enintään 500 arkipäivältä eli noin 2 vuotta. Sen jälkeen minulla olisi ollut vielä noin 2 vuotta 5 kk ennen 60v-syntymäpäivää. Eläkeputki tarkotti sitä, että työttömyyspäivärahan maksua ei lopetettu 500 päivän jälkeen vaan vasta 60 vuoden iässä, jolloin sen tilalle tuli työttömyyseläke. Se oli saman suuruinen kuin työkyvyttömyyseläke olisi silloin ollut ja se muuttui sitten aikanaan saman suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Minulla ei ole nyt käsillä tietoja ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruudesta. Muistelen sen riittäneen juokseviin kuluihin, mutta paljon eläkettä pienempi se oli.

Sittemmin työttömyysturvan ehtoja on tiukennettu. Ainakin eläkeputken enimmäispituutta lyhennettiin - muistaakseni ensin yhdellä vuodella ja sitten vielä toisellakin vuodella. Minä pääsin siihen niin nuorena kuin silloin oli mahdollista. Nykyisin työttömillä työnhakijoilla on velvollisuus hakea joka kuukausi neljää työ- tai koulutuspaikkaa. Sen johdosta työnantajille tulee nykyisin joka kuukausi valtava määrä hakemuksia henkilöiltä, jotka eivät oikeasti halua sitä työpaikkaa. Vastaavasti eri alojen koulutuspaikkoihin tulee hakemuksia henkilöiltä, jotka toivovat, että hakemus hylätään. Tuo on johtanut siihenkin, että nykyisin työnantajat eivät välttämättä vastaa yhtään mitään sellaisillekaan työnhakijoille, jotka tosissaan haluaisivat hakemansa työpaikan.

HTC, (= Hope This Clarifies)
Timo


© Copyright: Timo Ahjos 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.