©Timo Ahjos
Kirjoitettu puhtaaksi 28.6.2021
1970-luvulla laadituista muistiinpanoista
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

Aloitelaatikkoon jättämäni aloite

Joskus 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Kansa-yhtiöihin perustettiin aloitelaatikko, joka toimi muistaakseni näin: Kuka tahansa Kansassa työskentelevä sai tehdä aloitteita mistä tahansa asiasta. Jotta aloitetta arvioitaisiin sen sisällön perusteella eikä sen tekijän henkilön perusteella, aloitepaperiin ei merkitty tekijän nimeä. Tekijän nimi kirjoitettiin lapulle suljettuun kirjekuoreen, jonka päällä oli vain aloitteen otsikko.

Minulla ei ole valokopiota aloitteesta, jonka kirjoitin kotona matkakirjoituskoneella, mutta käsin kirjoitetun luonnoksen mukaan aloitteeni sisältö oli ainakin suunnilleen tällainen:


LOMAKESUUNNITTELUN MAALLIKKORAATI

Aloite:
Esitän, että johtoryhmä antaisi aloitteen tekijälle luvan julkaista oheisen tiedotteen ja siten käynnistää "lomakesuunnittelun maallikkoraadin" toiminnan seuraavin periaattein:

  1. Raadin toiminta-ajatus ja koolle kutsuminen käyvät ilmi oheisesta tiedoteluonnoksesta.

  2. Johtoryhmä nimeää raadin vetäjän ja jäsenet vuodeksi kerrallaan vapaaehtoisista tehtävään ilmoittautuneista niin, että raadista tulee riittävän monipuolinen.

  3. Ensimmäisen kauden vetäjäksi ehdotan itseäni, jotta toiminta lähtee käyntiin siten kuin oli tarkoitus.

Tiedoteluonnos:
Erilaiset painotuotteet ovat henkilökohtaisen asiakaspalvelun jälkeen tärkein tekijä, jonka perusteella tavallinen asiakas muodostaa käsityksen vakuutusyhtiöstä. Usein tämä kuva on muodostunut kielteiseksi.

Painoteknillisesti ja varsinaisen lomakesuunnittelun osalta sekä taiteellisesti tuotteemme ovat korkeatasoisia. Puutteet ovat seuraavantapaisia:

Tunnetusti puutteita on vaikeampi huomata omasta tekstistä kuin toisen kirjoittamasta.

Kansa-yhtiöihin on nyt tarkoitus valita "lomakesuunnittelun maallikkoraati", johon myös Sinulla on mahdollisuus päästä, jos tunnet kiinnostusta tällaista työtä kohtaan.

Alustavien suunnitelmien mukaan raati toimisi seuraavaan tapaan:


© Copyright: Timo Ahjos 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.