©Timo Ahjos
Laadittu 4.11.2020
Liittyy blogiin tahjos.blogspot.com

 

Timo Ahjos muistelee ...

1973-12 TM-ALKUOPETUS

 

Tässä artikkelissa käytän toisinaan sanaa meditointi tai meditaatio ja toisinaan sanaa mietiskely. Molemmat tarkoittavat täsmälleen samaa. TM eli transendenttinen mietiskely tai meditaatio tarkoittaa Maharishi Mahesh Yogin meditointitekniikkaa. On olemassa myös muita meditointitekniikoita, joista yksi on nykyisin suosittu Mindfulness. Kirjoittaessani tätä marraskuussa 2020 en tiedä, minkä laajuista toiminta nykyisin on. Näin ollen tekstissäni voi olla joissakin kohdissa väärä aikamuoto. Saan kyllä edelleen jäsenviesteinä kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Ne lähetetään nykyisin sähköpostitse. Painetun lehden toimittaminen on lopetettu monta vuotta sitten. En ole käynyt TM-liikkeen tilaisuuksissa enää viime vuosina, kun olen siirtynyt TM-meditoinnista mindfulness-meditointiin.

Historiallinen tausta

Turun Sanomat julkaisi 27.10.1973 transsendenttisen mietiskelyn (TM) taustasta tällaisen artikkelin, jota olen hiukan korjaillut muualta saamillani tiedoilla:

Taustalla pitkä perinne
Transsendenttisella mietiskelyllä on takanaan pitkä perinne. Se pohjautuu 5000 vuotta vanhaan veda-filosofiaan. Välillä perinne oli kotimaassaan Intiassakin vain harvojen tiedossa, kunnes Guru Dev pelasti sen unohtumasta. Maharishi oli hänen henkilökohtainen oppilaansa 13 vuoden ajan. Guru Dev, oikealta nimeltään Brahmananda Saraswati, kuoli 1953. Viisi vuotta sen jälkeen Maharishi lähti vuonna 1958 yksin levittämään sitä viisautta länsimaihin. Lähes koko 1960-luvun hän kierteli ympäri maailmaa opettaen mietiskelyä. Hän tapasi runsaasti tiedemiehiä, antoi tv-haastatteluja, piti luentoja ja koulutti mietiskelyn opettajia.
   Tällä hetkellä lasketaan maailmassa olevan pari miljoonaa mietiskelijää. Luovan älykkyyden tiedettä, jonka käytännön toteutusta mietiskely on, opetetaan kymmenissä yliopistoissa ja korkeakouluissa USA:ssa ja Euroopassa. Ruotsissa TM on tunnettu ja useita vuosia. Siellä lienee tällä hetkellä lähes 20 000 mietiskelijää sekä useita toimintakeskuksia ympäri maata.
   Suomessa on tietoa transsendenttisesta mietiskelystä levitetty aktiivisti vasta parisen vuotta. Tällä hetkellä täällä lasketaan olevan noin 1000 mietiskelijää. Suomessa toiminnasta vastaa SIMS-Helsinki (International Meditation Society in Finland). ... Mietiskelyyn johdattelevia yleisöluentoja ja kursseja järjestetään jatkuvasti ympäri maata. Turussa on ollut säännöllistä kurssitoimintaa jo runsaan vuoden ajan ja parhaillaan tänne on perusteilla oma yhdistys SIMS-Turku ry. (Tämä oli siis tilanne lokakuussa 1973.)

 

Maharishi Mahesh Yogi
  Maharishi Mahesh Yogi
  Kuvalähde: TM.org

 

Maksuton esittelyluento

Maharishi kehitti mietiskelyn opettamiseen ja jäsenhankintaan systematiikan, jonka mukaisesti kaikissa hänen luomansa organisaation jäsenyhdistyksissä toimittiin. Ensimmäisenä vaiheena prosessissa on sanomalehdessä julkaistu kutsu kuulemaan maksutonta yleisöluentoa. Ilmoitus on tyypillisesti tällainen:

 

Esittelyluennon ilmoitus

 

Tuo ilmoitus ei ole vuodelta 1973 vaan joltakin myöhemmältä vuodelta. Esitelmätilaisuuden lopussa kerrotaan mahdollisuudesta ilmoittautua ns. initiointiin. Se on tilaisuus, jossa opetetaan transsendenttisen mietiskelyn tekniikka.

Jo tuon esittelytilaisuuden jälkeen tiesin, että ideana on vapauttaa aivot hetkeksi kaikista mieleen tulevista ajatuksista ja stressistä siten, että huomio keskitetään mantraksi kutsuttuun sanaan. Aina kun ajatus karkaa jonnekin muualle, se palautetaan lempeästi mantraan, jota hiljaa toistetaan. Kokeilin tekniikkaa jo tuossa vaiheessa itse keksimäni mantran avulla.

Maksullinen initiointi

Seuraava vaihe on ns. initiointi, josta peritään aika korkea maksu. Se on samalla elinikäinen jäsenmaksu organisaatioon, jonka nimi oli vuonna 1971 "Students' International Meditation Society", lyhennettynä SIMS. Jäsenillä on mm. oikeus osallistua myöhemmin rajattomasti erilaisiin yhteismeditaatiotilaisuksiin. ("initiate" = panna alulle, käynnistää, alkaa, ...)

Osallistuin initiointitilaisuuteen, joka pidettiin Pauligin huvilassa Sibelius-monumentin lähellä 6.12.1971. Sinne piti ottaa mukaan käteisen rahan lisäksi jokin hedelmä ja/tai kukka. Tilaisuuden alussa oli ensin kaikille yhteistä opastusta, mutta sitten alkoi seremonia, missä oltiin kahdestaan opettajan kanssa. TM-tiedotteessa 1/80 sitä seremoniaa kuvataan näin:

Seremonia on opetusperinteen mukaisesti kiitollisuuden osoitus GURU DEVIN (Maharishin opettajan, ei siis Maharishin) kuvan edessä koko pitkälle mestarien perinteelle. Seremonian tarkoitus ei ole uskonnollinen eikä siihen liity henkilöpalvontaa. Sen aikana opettaja osoittaa kiitollisuuttaan siitä, että tämä arvokas viisaus on säilynyt. Oppilasta pyydetään vain katsomaan sivusta. Seremonialla on tärkeä merkitys opettajalle. Se vapauttaa hänet itsekeskeisyydestä ja velvoittaa opettamaan perinteen nimissä ja säilyttämään opetuksen aitona ja puhtaana.
   Aikoinaan oppilaat, uudet mietiskelijät, toivat opettajalleen tuliaisina luonnonantimia. Ne ovat symbolisesti mukana myös meidän aikanamme. Hedelmät symbolisoivat elämän hedelmällisyyttä ja runsautta, kukat puolestaan kukoistusta ja kauneutta, vesi elämän puhtautta, raikkautta. Sansskriitin kielinen teksti sisältää mestareiden nimiluettelon sekä kunnian ja ylistyksen osoituksen kunkin kohdalla.

Tiedotteissa usein käytetty merkintä "Jai Guru Dev" tarkoittaa "kunnia Guru Deville". Tuon seremonian jälkeen opettaja antoi oppilaalle henkilökohtaisen mantran ja opetti, kuinka sitä käytetään. TM-tiedotteen 1/80 mukaan

Mantra on ääni, fysikaalinen sointi, jonka vaikutus tunnetaan. Mantrat, niiden käyttö ja tapa, jolla ne opetetaan, on kehitetty kokemukseen perustuen tuhansia vuosia sitten. ... Mantrat annetaan kokeellisesti testatun loogisen periaatteen mukaan, jonka Maharishi on opettajakursseilla opettajille välittänyt.

Opettajalta saamani mantra oli aivan eri tyyppinen sana kuin se itse keksimäni mantra, jota olin kokeillut esittelytilaisuuden jälkeen. Kun toistin sitä opettajan antamaa mantraa hänen edessään, aivoissani alkoi stressin poistuminen, jonka koin eräänlaisena pulputuksena. Sellaista en ollut aiemmin kokenut. Se sai minut uskomaan, että kysymys on jostakin todellisesta eikä esimerkiksi huijauksesta. - Siihen opettajan antamaan mantraan ei pystynyt takertumaan vaan se aina jotenkin luiskahti pois ajatuksista, kunnes taas toistin sen. Myöhemmin opin toiselta opettajalta tuon nimellä "seed mantra" kutsutun aloitusmantran käytöstä: "You use it to loose it". Myöhemmässä vaiheessa oli mahdollista saada ns. jatkomantra.

Tuossa tilaisuudessa opettajani oli Irmeli Hintukainen, joka mainitaan tiedotteessa 1/80 Suomen TM-liikkeen johtajana. Tämän artikkelin lopussa kerron vielä hänestä.

Kuinka jatkoin tuosta eteenpäin?

Edellä kuvattu tilaisuus oli siis itsenäisyyspäivänä 6.12.1973. Siellä tarjottiin mahdollisuus käydä ilmaiseksi ns. tsekkauksessa yhdistyksen kerhohuoneessa Haagassa. Kävinkin siellä useita kertoja ennen kuin menin helmikuun 1974 puolivälissä armeijaan suorittamaan varusmiespalvelusta.

Tsekkaus- eli tarkistustilaisuuksissa oli koolla satunnainen joukko aloittelevia meditoijia, ykeensä noin 6-15 kerrallaan. Tulimme sinne tiettyyn kellonaikaan. Istuimme pehmeiden tyynyjen ja patjojen päällä. Hiljennyimme ensin yhteismeditaatioon ehkä noin 20 minuutin ajaksi. Sen jälkeen juteltiin keskenämme hiljaisella äänellä. Jokaisella oli tilaisuus kysyä neuvoja paikalla olevalta opettajalta ja kertoa omista kokemuksistaan, elämyksistään ja ongelmistaan, mitä oli kotona meditoidessaan kokenut.

Suositusten mukaan meditointia olisi pitänyt harjoittaa 20 minuuttia jokaisen päivän aamulla ja illalla. Minä en kuitenkaan malttanut meditoida säännöllisesti vaan käytin TM-tekniikkaa kuin reseptilääkettä: Kun olin erityisen jännittynyt tai stressaantunut esim. armeijassa tai sen jälkeen työelämässä, rauhoitin itseni TM-tekniikalla. Olen vakuuttunut siitä, että se paransi tilannekohtaisesti luovuuttani ja kykyä selviytyä vaikeista tilanteista, mutta kun en harjoittanut sitä säännöllisesti, minusta ei kehittynyt niin hienoa persoonallisuutta kuin vuonna 1989 tapaamani monet TM-opettajat olivat.

Vuosina 1989-90 aktivoiduin uudelleen ja osallistuin muutamiin mielenkiintoisiin tilaisuuksiin. Kerron niistä täällä sitten, kun olen edennyt muistelmablogissani niihin vuosiin saakka.

Maharishin organisaation tarjoamat jatkomahdollisuudet

Tässä luettelen muutamia tarjolla olleita mahdollisuuksia, joihin minä en lähtenyt:

Edellä mainittu opettajani Irmeli Hintukainen muutti vuonna 1981 Hollantiin Valkenburgiin perustettuun ns. Mother Divine -ryhmään, joka on naimattomien naissidhojen ja TM-opettajien kansainvälinen ryhmä. Sen jäsenet ovat omistautuneet korkeimman tietoisuuden kehittämiseen. Sitä vastaava naimattomien miessidhojen ja TM-opettajien ryhmä Purusha perustettiin Vlodropiin Hollantiin. Vuonna 1989 noissa asui kolme suomalaista (2 naista ja yksi mies). He joutuivat silloin maksamaan ylläpidosta kukin 1500 mk kuukaudessa ja sen kustantamiseksi Suomessa oli pankkitilit lahjoituksia varten.

Alla olevassa kuvassa ovat suomalaiset Mother Divine- ryhmän jäsenet, TM-opettajat Irmeli Hintukainen ja Raija Raudanjoki.

 

Irmeli Hintukainen ja Raija Raudanjoki Kuvalähde: Suomen TM-lehti 2/1990

 


Paikallisyhdistykset Suomessa

Vuonna 1989 Maharishin TM-organisaatiolla oli Suomessa 14 paikallisyhdistystä:

 

TM paikallisyhdistykset 1989

 

 

© Copyright: Timo Ahjos 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.