Vuoden 2008 ideakyselyn tulokset

 

Osa 1: Fyysiset rakenteet

Vaihtoehto 1: Kiinteistö pidetään jakamattomana ja rakennukset nykyisillä paikoillaan

Kiinteistö on luultavasti jakamattomana arvokkaampi kuin olisi kahden puolikkaan yhteenlaskettu arvo. Tämä johtuu siitä, että sillä paikalla oleva sen kokoinen järvenrantakiinteistö kiinnostaa huomattavasti varakkaampia ostajia kuin puolta pienemmät.

Vanhan talon voisi entisöidä sisustukseltaan sellaiseksi kuin se oli ennen 1960-luvulla tehtyjä korjauksia, mutta samalla lisätä nykyajan tekniikkaa ja mukavuuksia (juokseva vesi, sähkökäyttöinen sisäkäymälä, kapasiteetiltaan suurempi sähköliittymä, enemmän pistorasioita, yms). Mikäli talon perusta ja rakenteet ovat heikot, koko talo kannattaisi ehkä korvata uudella, joka olisi samalla paikalla ja saman tyylinen, mutta kuitenkin varustukseltaan omakotitalon tasoinen.

Uudempi talo on tyylipuhdas 1970-luvun alun kesämökki eikä sitä kannata yrittää muuksi muuttaa. Vaikka vanhan talon paikalle rakennettaisiin uusi talo, nykyinen uudempi talo sopii hyvin sen pihassa olevaksi vierastaloksi.

Saunarakennuksesta on paljon keskusteltu vuosien varrella. On esitetty, että sen voisi purkaa ja korvata uudella rakennuksella, jossa olisi sauna ja pyykinpesutila sekä mahdollisesti myös venevaja. Eräille kuitenkin nykyinen vuonna 1934 rakennettu sauna vintteineen on niin rakas, että he haluavat sen säilyttää.

Nykyinen käymälä- ja liiterirakennus pitäisi täydentää vähintään sellaiseksi, että käymälä täyttäisi jätevesilain vähimmäisvaatimukset. Samalla kuitenkin alareunoistaan vihreässä homeessa olevat seinälaudat voitaisiin vaihtaa ja samoin katon päällyste.

Vaihtoehto 2: Kiinteistö pidetään jakamattomana, mutta vanhat lautarakennukset korvataan yhdellä uudella talolla

Jos kiinteistö myydään, todennäköisesti ostaja on joku varakas henkilö, jonka vaatimustasoa nykyiset rakennukset eivät vastaa. Luultavasti hän rakennuttaa tontin keskelle suuren nykyaikaisen talon ja mahdollisesti asettuu siihen asumaan. Perillisten käytössä on kuitenkin parempi, että tontilla on nykyiseen tapaan kaksi rakennusta, joissa eri perheet tai ryhmät voivat asua samanaikaisesti toisiaan häiritsemättä. Myös saunan vintin voisi varustaa alkuperäiseen käyttöönsä majoitustilaksi. Lisäksi yksi porukka voisi asua tontille pysäköidyssä matkailuajoneuvossaan ja ottaa tarvitsemansa sähkön ulkopistorasiasta. Sen enempää majoitustiloja tuskin koskaan tarvitaan.

Vaihtoehto 3: Kiinteistö jaetaan kahdeksi kiinteistöksi

Kiinteistön pinta-ala on 6650 neliömetriä. Siitä olisi sallittua erottaa rakennuspaikka, jonka pinta-alan tulee olla vähintään 3000 neliömetriä. Kahdeksi itsenäiseksi kiinteistöksi jakaminen vaatii kaikissa tapauksissa melko paljon maatöitä ja talonrakennustöitä. Tonttien raja voitaisiin tietysti vetää monella eri tavalla, mutta olennaisesti erilaisia jakoperiaatteita keksittiin seuraavat kaksi:

3.1: Jako kahdeksi naapuritonttien kaltaiseksi tontiksi

Tässä vaihtoehdossa raja vedettäisiin tieltä järvelle suunnilleen tontin puolivälissä. Uudet tontit olisivat siis kutakuinkin saman kokoisia ja saman muotoisia kuin niiden naapuritontit. Ongelmana on kuitenkin uudemman talon sijainti tontin keskellä. Sen pääty olisi liian lähelle rajaa. Jos tontin kumpikin puolikas jää keskenään hyvissä väleissä oleville omistajille, voitaisiin ehkä hyväksyä, että uudempi talo jää nykyiselle paikalleen. Sen siirtäminen on tuskin taloudellisesti mielekästä, kun ottaa huomioon talon keskellä olevan muurin (savupiipuston), jonka perusta on maanpinnan alla. Uuden vastaavanlaisen tehdastekoisen puutalon saanee täysin valmiiksi noin 20.000 eurolla, mutta tontinpuolikkaalla täytyy tehdä lisäksi maatöitä, jotta se saadaan itsenäisenä tonttina käyttökelpoiseksi.

3.2: Jako kahdeksi eriluonteiseksi tontiksi

Tässä vaihtoehdossa muodostettaisiin tien varteen omakotitalon rakennuspaikka. Tonttiin kuuluisi kuitenkin kapea kaistale maata rantaan saakka. Se olisi nykyisen jakamattoman tontin länsireunalla ja niin leveä, että nykyinen saunarakennus jäisi omakotitontin rantasaunaksi. Vanha talo hallitsisi nykyistä piha-aluetta ja molempia nykyisiä asuintaloja. Vanhan talon ja rannan välille, Heinosen saunan viereen, pitäisi rakentaa uusi sauna. Varmaankin Heinoset sallisivat sen rakentamisen yhtä lähelle rajaa kuin me sallimme heidän rakentaa oman saunansa. Vanhan talon tonttiin kuuluisi vastaavasti tielle saakka ulottuva kaistale nykyisen jakamattoman tontin itäreunalla. Siihen rakennettaisiin vanhalle talolle johtava tonttitie sekä sen varteen uusi liiteri ja käymälä molempien nykyisten talojen käyttöön.

Tämä vaihtoehto on keksitty yhtenä ratkaisuna siihen ongelmaan, että nykyinen jakamaton kokonaisuus voi olla liian kallis perillisten lunastettavaksi, jos jotkut vaativat osuutensa rahana. Omakotitalotontin myynti helpottaisi rahoitusta jonkin verran, mutta nykyiset asuinrakennukset, pihapiiri ja suurin osa rannasta jäisivät vielä perillisten käyttöön. Tarkemmassa pohdiskelussa tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että omakotitalotontin erottaminen alentaisi nykyisen jakamattoman tontin arvoa enemmän kuin mitä sen myynnistä saataisiin rahaa.