Vuoden 2008 ideakyselyn tulokset

 

Osa 2: Käyttötarkoitukset

Kysely ei tuottanut eksplisiittisiä käyttötarkoitusehdotuksia, mutta on aistittavissa kahdenlaista asennetta. Jotkut pitävät sitä oman ydinperheensä lomanviettopaikkana. Itse olen omaksunut isän toivoman ajattelutavan.

Perinnön jättäjän määrittelemä käyttötarkoitus

Kiinteistön omistaja Tapio Ahjos pyysi Meilahden sairaalan sydänteho-osastolla 21.10.1971 eli viimeisenä iltana ennen kuolemaansa pojaltaan Timo Ahjokselta, että perintökiinteistöä ei myytäisi, vaan sitä ylläpidettäisiin Ahjos-suvun identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta vahvistavana virkistys- ja kokouspaikkana.

Kuluneina vuosina vakiintunut käyttö

Tapio Ahjoksen kuoleman jälkeen kiinteistöä sai aluksi käyttää vain siten, että käytiin lainaamassa avaimet vierailun ajaksi leskirouva Kyllikki Ahjokselta (jäljempänä "Äiti"). Hän kyllästyi kuitenkin pian avaimenlainausvierailuihin ja teetti kaikille kotoa pois muuttaneille lapsilleen omat avainkopiot. Siitä alkaen kukin "lapsista" on saanut käydä siellä milloin haluaa. Kunnostustöitä kukin on tehnyt tai teettänyt vuosikymmenten varrella oman harkintansa, halunsa, voimiensa ja varallisuutensa mukaan siten, että jokainen on itse kustantanut myös tarvittavat materiaalit ja ulkopuolisille maksetut palkkiot. Äiti on maksanut kuolinpesän hoitajana vakuutus- ja tiemaksut, kiinteistöveron ja vuoteen 1982 asti myös sähkölaskut, aluksi kuolinpesän rahoista, mutta niiden loputtua eläkkeestään.

Vakiintunut käytäntö täyttää osittain perinnön jättäjän toiveen, mutta ei täysin. Kukin siellä käynyt sukulainen on kyllä saanut vahvistusta omalle Ahjos-identiteetilleen ja virkistystä. Sukulaiset ovat tavanneet siellä toisiaan ja toistensa puolisoita, mutta vain sattumanvaraisesti. Siellä ei ole pidetty sukulaisten kesken ennalta sovittuja kokouksia tai juhlia. Sellaista toimintaa, jolla tietoisesti yritettäisiin vahvistaa sukulaisperheiden yhteenkuluvuutta, ei ole ollut.

Vakiintunut käytäntö on toiminut tähän saakka kohtuullisesti, kun vastuullisia käyttäjiä ja ylläpitäjiä on ollut vain neljä (äiti ei ole käyttänyt). Seuraavan sukupolven itsenäistyessä itsenäisten käyttäjien lukumäärä kasvaa. Se lisää tarvetta organisoida kiinteistön hallinta siten, että käyttö ja osallistuminen ylläpitoon tai ylläpitokustannuksiin eivät jakaudu kohtuuttomalla tavalla.

Omistukseen perustuvat käyttöoikeudet

Omistukseen perustuvat käyttöoikeudet voitaisiin määritellä esim. siten, että kummallakin asuintalolla olisi kaksi keskenään hyvin toimeen tulevaa omistajaperhettä, jotka sopivat keskenään sen talon ylläpidosta ja käyttövuoroista. Neljän perheen yhteiskäyttöön ja yhteisesti hoidettaviksi jäisivät sauna, liiteri, käymälä, kaivo, ranta, piha, tie ja metsä.

Kaksi isämme kuolinpesän osakasta on hiljattain ilmoittanut vaativansa perintöosuutensa rahana. Perintökiinteistö voidaan säilyttää suvussa vain siten, että sen ylläpitäjiksi jäävät ostavat heidän osuutensa pesän ulkopuolisilla varoilla tai hankkivat heidän tilalleen uusia osakkaita, jotka maksavat osuuksistaan käyvän hinnan. Kysymys on henkilöiden varallisuuteen nähden huomattavan suurista sijoituksista. Sen jälkeen niillä perillisillä, jotka ovat saaneet osuutensa rahana, ei voi enää olla samanlaisia käyttöoikeuksia kuin niillä, jotka ovat sijoittaneet kiinteistöön suuren summan omaa rahaa. "Äidin luvalla" he voivat siellä kuitenkin edelleen käydä ja tietysti kutsuttuina vieraina. Äidin kuoleman jälkeen he tulevat jälleen omistajiksi, mutta muita pienemmin omistusosuuksin. Äidille avio-omaisuuden osituksessa tuleva osuus on rahallisesti niin arvokas, että sitä me emme pysty käyvällä hinnalla lunastamaan. Eikä rintaperillisen ole mielekästä ostaa yli 90-vuotiaalta äidiltään pankkilainalla varainsiirtoverollisella kaupalla sellaista osuutta, jonka hän saa muutaman vuoden kuluttua perintönä.

Mahdollinen vuokraustoiminta

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana molemmat talot ovat olleet suurimman osan vuodesta tyhjinä. Niitä voitaisiin vuokrata lyhytaikaisesti tuttavankauppana luotettaville, siistiä elämää viettäville henkilöille tai perheille. Siitä saataisiin motivaatiota pitää paikat hyvässä kunnossa ja saadut vuokrat helpottaisivat taloudenpitoa.