RAHOITUSSUUNNITTELU   PÖYTÄKIRJA 3/2007  
AHJOS & KUMPPANIT OY   4.10.2007  

 

HALLITUKSEN KOKOUS
               
 
Aika: Torstai 4.10.2007 klo 18 alkaen
Paikka: Hallituksen puheenjohtajan asunto Helsingissä
Läsnä: Timo Ahjos
 
1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi hallituksen ollessa paikalla kokonaisuudessaan.

2 § Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten toimeenpano
  Todettiin, että kaikki 16.9.2007 pidetyssä yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on pantu toimeen ja merkitty kaupparekisteriin. Muutosilmoitus ja uusittu yhtiöjärjestys hyväksyttiin ilman korjauspyyntöjä. Yhtiöjärjestyksen otsikkoon oli tallennusvaiheessa tullut kaupparekisterissä pieni kirjoitusvirhe, joka oikaistaan. Tuore ja viimeinen ennen nyt tehtyjä muutoksia pyydetty kaupparekisteriote liitetään pöytäkirjaan. (Liitteet 1 ja 2).

3 § Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston perustaminen
  Päätettiin perustaa taseen vastattaviin 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain mahdollistama sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Pyydettiin yhtiön omistajaa maksamaan sinne sopivaksi katsomansa rahamäärä kuluvan vuoden loppuun mennessä, jotta rahaston olemassaolo tulee näkyville tilinpäätöksessä 31.12.2007.

4 § Kokouksen päättäminen
  Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.
 

T. Ahjos