RAHOITUSSUUNNITTELU   PÖYTÄKIRJA 1/2009  
AHJOS & KUMPPANIT OY   25.1.2009  

 

HALLITUKSEN KOKOUS
               
 
Aika: Sunnuntai 25.1.2009 klo 19 alkaen
Paikka: Hallituksen puheenjohtajan asunto Helsingissä
Läsnä: Timo Ahjos
 
1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
  Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi hallituksen ollessa paikalla kokonaisuudessaan.

2 § Inventaari voimassa olevista sopimuksista
  Liitettiin pöytäkirjaan selvitys voimassa olevista sopimuksista (Liite 1).

3 § Tilinpäätös
  Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön 20. tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 laadittu tilinpäätös, joka osoittaa 183,46 euron voittoa. (Liite 2)

4 § Ehdotus osingonjaoksi
  Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 4,50 euroa osakkkeelta eli yhteensä 4 050,00 euroa ja että osinko on nostettavissa heti yhtiökokouksen jälkeen.

5 § Kokouksen päättäminen
  Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.